Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri Mülkiyet hukuku, fikir ve sanat eserleri, markalar, patentler, faydalı modeller, tasarımlar, coğrafi işaretler, yeni bitki çeşitleri, veri tabanları, bilgisayar programları, ticaret ünvanı ve işletme adını da kapsar.

Fikri Mülkiyet hakkı, kendine özgü niteliklere sahiptir. Fikri mülkiyet hakları bakımından ülkesellik ilkesi geçerlidir ve korunma talep edilen ülke mevzuatına göre korunup korunmayacağına karar verilir. Fikri mülkiyet haklarında korunma sürelerine ilişkin sınırlar vardır.

Örneğin, markalar 10 yılda bir yenilenmek kaydı ile süresiz, tasarımlar 5’er yıllık dönemler halinde yenilenmek kaydıyla maksimum 25 yıl korunur. Fikri mülkiyet hakları devir, lisans, haciz, rehin gibi hukuki işlemlere de konu olabilir. Fikri mülkiyet haklarında önemli temel ilkeler vardır. Bunlar: Tescil ilkesi, ülkesellik ilkesi, gerçek hak sahipliği ilkesi, rüçhan ilkesi ve tükenme ilkesidir.

Fikri mülkiyet hukukuna ilişkin başlıca uyuşmazlıklar arasında telif haklarına, marka, patent, tasarım hakkına tecavüz hallerinin tespiti ve bu durumların önlenmesi yer almaktadır.

Fikri ve sınai haklar kanunu’nu şu şekilde sıralayabiliriz.

* Marka tescil işlemleri,

* Telif Hakları Antitrust ve ticaret düzenlemeleri,

* Yazılım lisansları haklarının korunması,

* Patent, marka ve benzeri hakların korunması,

* Uluslararası lisans ve know-how anlaşmalarının Türk Hukukuna uygun hale getirilmesi,

* Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri,

* Fikri ve Sınai mülkiyet hakları ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

İletişim Bilgileri

  • Adres :
    Vişnezade Mahallesi Maçka Talimyeri Sokak Baraz Apt. No:8 Kat:1 Daire:2 Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
  • Telefon :
    +90 (212) 974-8661
  • E-posta :
    info@mitrahukukdanismanlik.com

© Copyright 2024 - Mitra Hukuk ve Danışmanlık - Tüm Hakları Saklıdır.

7/24 Destek Alın
Whatsapp üzerinden iletişime geçin

WhatsApp