İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, kanunu 2004 sayılı İİK olan, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanmasını sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün hale gelmektedir. Çok geniş bir uygulama alanı bulunan icra ve iflas hukukunda önemli olan sadece alacakların takibe konması değil, aynı zamanda en hızlı şekilde tahsil edilmesi, yasadan kaynaklı küçük detayların gözden kaçırılmaması ve alacağın askıda kalmasının önüne geçilmesidir. Aynı zamanda borçlu olmadığını iddia eden müvekkillerin de haklarının korunması ve bu müvekkiller aleyhine yapılacak icrai işlemlerin durdurulması önemli bir nokta ve önceliğimizdir.

 

Mitra Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak icra ve iflas hukuku alanında sunulan hizmetlerimiz: her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, alacak tahsili ve ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, itirazın kaldırılması davalarının hazırlanması, iflas hukuku işlemleri, iflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi, istihkak davaları, menfi tespit ve istirdat davaları.

İletişim Bilgileri

  • Adres :
    Vişnezade Mahallesi Maçka Talimyeri Sokak Baraz Apt. No:8 Kat:1 Daire:2 Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
  • Telefon :
    +90 (212) 974-8661
  • E-posta :
    info@mitrahukukdanismanlik.com

© Copyright 2024 - Mitra Hukuk ve Danışmanlık - Tüm Hakları Saklıdır.

7/24 Destek Alın
Whatsapp üzerinden iletişime geçin

WhatsApp